opc_loader

MPM 10 W 30 4takt olie

Hoogwaardige marine 10 W 30 4takt olie die gebruikt kan worden in alle moderne 4takt inboard- en buitenboordmotoren. De olie heeft zeer goede bescherming tegen corrosie en uitstekende smering onder de zwaarste omstandigheden.

Voldoet aan de specificaties van: API SJ / SL en NMMA FC-W
14,20

Uitverkocht

Beschrijving

Eerstehulpmaatregelen
1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Na inademing : Voor frisse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen, een arts raadplegen.
Na contact met de huid : Met veel water en zeep wassen.
Na contact met de ogen : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend
water spoelen. Arts raadplegen bij blijvende irritatie.
Na opname door de mond : NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts
raadplegen.
2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Na inademing : Hoge dampconcentraties kunnen leiden tot: hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid. Irritatie
luchtwegen.
Na contact met de huid : Langer of herhaaldelijk contact met huid of slijmvliezen leidt tot irritatiesymptomen zoals
roodheid, blaasjesvorming, huidonsteking etc.
Na contact met de ogen : Kan lichte irritatie veroorzaken.
Na opname door de mond : Het inslikken kan misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.
3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Elementaire hulp, decontaminatie, symptomatische behandeling.

Beoordelingen ()
MPM 10 W 30 4takt olie heeft nog geen reviews. Deel uw product ervaring en plaats een review.
MPM 10 W 30 4takt olie


Laatst bekeken items